شیراز کلیک پاساژ ملاصدرا خیابان ملاصدرا, شیراز 76
دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه, شنبه, یکشنبه08:00 – 21:00
+9871-36473175